Instal·lacions

Instal·lacions

Disposem de les nostres pròpies instal·lacions i maquinària, la qual cosa ens permet augmentar la producció, tenir un major control sobre els processos i reduir retards, costos i imprevistos.

0

En ACIN Recycling Metals trobaràs:

  • Recepció i emmagatzematge de metalls
  • Zona de classificació
  • Zona de premsatge o retalli
  • Zona d’emmagatzematge de metalls premsats o cisallats
  • Zones d’emmagatzematge de residus